Foto Rubrik Kontakt

LENZING | GERBER | STUTE
Partnerschaftsgesellschaft
von Patentanwälten mbB

OFFICE DÜSSELDORF

LENZING | GERBER | STUTE
Partnerschaftsgesellschaft von Patentanwälten mbB

Bahnstraße 9
D- 40212 Düsseldorf
PO Box 20 05 09
D-40103 Düsseldorf
Phone.: +49-211-302030-0
Fax.: +49-211-302030-20
E-mail: info@lege.de

» Contact form chancery Düsseldorf


OFFICE OSNABRÜCK

LENZING | GERBER | STUTE
Partnerschaftsgesellschaft von Patentanwälten mbB

Kamp 76
49074 Osnabrück
Phone.: +49-541-335796-0
Fax.: +49-541-335796-1
E-mail: info@lege.de

» Contact form chancery Osnabrück


Administration

Accounting: 0211 - 30 20 30 40


Bank account

Commerzbank Velbert
Kto-Nr.: 207 207 200
BLZ: 334 400 35
IBAN: DE44334400350207207200
BIC: COBADEFF334